Kvalita a HSE

Silence. The most natural type of comfort.

Kvalita a HSE. Integrovaná politika

Integrovaná politika řízení - SumiRiko Avs Czech s.r.o.

Naše odbornost

Stali jsme se odborníky na vývoj, design, výrobu a dodávání antivibračních systémů (AVS) pro automobilový průmysl. Jsme rovněž odborníky na vývoj pryžových směsí. Náš sortiment výrobků zahrnuje i komponenty karoserií, uložení motoru, zavěšení výfukových potrubí i absorbéry vibrací.

Naše mise

Naše mise je vytvářet a dodávat prvotřídní a inovativní “technické výrobky pro komfort”® jakož i technická řešení, přispívající ke konkurenceschopnosti našich zákazníků a vytvářející hodnoty pro naše zaměstnance a akcionáře.

Zavazujeme se k ochraně životního prostředí a sociální odpovědnosti, jakož i k bezpečnosti (S), životnímu prostředí (E) a shodě s požadavky (C), což je princip naší podstaty Monozukuri (řemeslná dovednost) a naší obchodní činnosti.

Naše vize

Naší vizí je udržet si vedoucí postavení na trhu prostřednictvím dosažení trvalého růstu u stávajících podnikatelských aktivit a expandovat na nové trhy. Jako „Vynikající globální výrobní společnost“ usilujeme o zvyšování hodnoty kapitálu prostřednictvím snižování finančních závazků, provozního kapitálu, zvyšování výkonnosti (čistý výsledek), přirozený růst prostřednictvím zavádění inovací a být nejlepší ve své třídě s globální působností se závazkem k sociální odpovědnosti prostřednictvím finančního zdraví k dosažení jednotné struktury podnikání a dlouhodobých cílů.

Naše hodnoty

Zavazujeme se poskytnout motivující, zdravé a bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance.

Všichni se snažíme ovládnout naši individuální i kolektivní budoucnost pomocí 6 firemních hodnot:

 • Jsme orientováni na zákazníka
 • Usilujeme o inovace
 • Pracujeme v rámci udržitelného rozvoje
 • Otevřeně komunikujeme
 • Jsme spolehliví partneři
 • Dodržujeme náš globální závazek: disciplína, děláme to co říkáme, respektování postupů, respektování kulturních rozdílů, redukování náročnosti postupů, kvalita napoprvé, dělat správné věci, dělat věci správně

Naše politika řízení

Management SumiRiko AVS Czech se zavazuje k neustálému zlepšování podmínek a výkonnosti ISŘ:

 • Jsme zavázáni plnit požadavky zákazníků a nabídnout nejlepší řešení pro ziskové, efektivní a bezpečné výrobky s jejich vysokou dostupností.
 • Náš Integrovaný systém řízení (ISŘ) zajišťuje shodu s relevantními standardy, normami, zákonnými předpisy a ostatními požadavky zainteresovaných stran.
 • Zajišťujeme, že se našim zaměstnancům dostává informací, školení a rozvoje potřebného pro zlepšování ISŘ.
 • Zajišťujeme prostředky pro konzultaci a součinnost zaměstnanců a/nebo jejich zástupců na zlepšování systému.
 • Pravidelně měříme naši výkonnost z hlediska zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti informací a zajišťujeme, že rizika jsou identifikována a redukována a nebezpečí jsou včas eliminována.
 • Usilujeme o udržitelné využívání zdrojů, minimalizaci odpadů a jejich recyklaci k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.
 • Neustále zlepšujeme naši výkonnost z hlediska zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti informací

Zavazujeme se dodržovat následujících sedm zásad bezpečnosti:

 • Bezpečnost je naše nejvyšší priorita
 • Každému zranění lze zabránit – plánujeme bezpečnost
 • Vedení na všech úrovních je zodpovědné za bezpečnost a jde příkladem
 • Všichni na sebe dávají pozor navzájem, bez ohledu na to jakou práci vykonávají
 • Bezpečné chování je uznáváno, ceněno a chváleno
 • NULOVÁ tolerance pro porušování bezpečnosti
 • Každý má pravomoc ZASTAVIT jakékoliv nebezpečné chování / činnost použitím Stop-Call-Wait

Jsme zavázáni poskytovat spokojenost zainteresovaných stran ověřováním účinnosti systému řízení kvality, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a životního prostředí prostřednictvím našich certifikací (IATF 16949, ISO/IEC 27001, ISO 14001).

Jsme odhodláni neustále zlepšovat náš integrovaný systém řízení a být v souladu s novými standardy, jako je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001, systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001, řízení spotřeby energie podle ISO 50001 nebo jiných norem.

Kromě toho dodržujeme politiku Sumitomo Riko Group: "Každý člen skupiny Sumitomo Riko bude, v souladu s myšlenkou, že zákazníci jsou vždy na prvním místě, zvyšovat úroveň své práce, k dosažení a udržení přední světové kvality.„

Snažíme se zajistit, že naše vysoké standardy pro zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu, shodu s požadavky a bezpečnosti informací, jsou také uplatňovány a respektovány našimi partnery a dodavateli.

Jan Častulík – Ředitel společnosti

Kvalita a HSE
Certifikáty

Certifikáty. ISO

Kliknutím na logo ISO otevřete certifikáty IATF 16949, ISO 14001, ISO 27001 a Certifikát uhlíkové stopy. Jsme též certifikováni na TISAX level2.

Významné aspekty životního prostředí

Stanovili jsme si dva významné environmentální aspekty:

 • Omezení výskytu aspektu vzniku emisí na hale H4 používáním účinnějších filtrů
 • Omezení vzniku aspektu úniku oleje ze strojů nákupem nových strojů, opravou starých strojů

V rámci zavedeného Systému managementu životního prostředí máme ve společnosti SumiRiko AVS Czech s.r.o., identifikovány dopady svých činností na životní prostředí (tzv. environmentální aspekty podle normy ISO 14001) formou Registru environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou pravidelně hodnoceny z hlediska jejich závažnosti, a ty nejvýznamnější jsou řešeny prioritně formou stanovení cílů a programů pro zlepšení na příslušný rok.

Ochrana a bezpečnost dat. Dle ISO 27001

Řízení a ochrana informací je jednou z našich hlavních úkolů při plnění našich cílů a úkolů. Proto identifikujeme informace jako základní hodnotu hlavních obchodních operací společnosti SumiRiko AVS Czech, která je reprezentována výzkumem a vývojem v oblasti automobilového průmyslu. K ochraně těchto obchodních operací a příslušných informací se snažíme vybudovat, průběžně zlepšovat a udržovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s nejnovějšími verzemi zásad a postupů ISO 27001, TISAX a SumiRiko AVS Group, které jsou pro nás závazné.

ÚSPORY ENERGIE V SUMIRIKO AVS CZECH S.R.O.

ÚSPORY ENERGIE V SUMIRIKO AVS CZECH S.R.O.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025384
Cílem projektu je dosažení úspory energie a následné úspory emisí CO2. Dalším cílem projektu jsou i finanční a ekonomické přínosy pro žadatele a nájemce.