O nás

Silence. The most natural type of comfort.

SumiRiko AVS Czech. Historie firmy až po současnost

Zakladatelem firmy Anvis AVT s.r.o. Česká republika byla v roce 1995 německá firma WOCO GmbH, kterou založil dne 15.8.1956 pan Franz Josef Wolf, jako závod na zpracování gumy a plastických hmot.

V prvních letech své činnosti se firma soustředila na výrobu lisovaných pryžových dílů pro elektrotechnický, stavební a optický průmysl. Strategickým cílem firmy však bylo stát se vývojovým partnerem a dodavatelem pro automobilový průmysl. Cesta k tomuto cíli však nebyla jednoduchá a vyžadovala dlouhodobé a technické zkušenosti. V návaznosti na danou strategii začíná firma WOCO spolupracovat s firmou RIS Jugoslávie a společně realizují výrobu elastomerových (gumových) komponent pro stavební průmysl, které jsou převážně exportovány do Německé spolkové republiky.

Díky využívání kompenzačních obchodů v devizově slabých zemích se firma WOCO stává preferovaným partnerem pro automobilové výrobce. Z tohoto důvodu již v roce 1974 zakládá ve Španělsku společnost WOCO Tecnica, která je pro automobilový průmysl velmi atraktivní. Následně pak expanduje do Francie, která se v 2. polovině 70. let řadila na druhé místo pomyslného žebříčku automobilového průmyslu v Evropě. V lednu 1979 se zde rozbíhá výroba prvních gumokovových dílů v historii podniku.

Pod heslem „Průlom do 90. tých let“ provádí vedení firmy od července 1989 restrukturalizaci společnosti do jednotlivých výrobních divizí. Pádem „železné opony“ dochází k rozšíření investičních možností směrem na východ a v listopadu 1991 je postupně realizována transformace výroby pneumatických systémů z Německa do českého závodu MEZ Vsetín, kde později vzniká nová firma STV Vsetín.

Převzetí mladoboleslavské automobilky Škoda německým koncernem Volkswagen dalo firmě WOCO silný podnět k založení společnosti WOCO s.r.o. s centrálou ve Vsetíně. (1995) a výrobní provozovnou v areálu Zemědělského obchodního družstva (ZOD) Ploština v Drnovicích. Od tohoto roku se tedy datuje založení firmy AVT (Antivibrationstechnik) s.r.o. Drnovice.

Specializace AVT nebyla ihned orientována na produkci automobilových komponent, jejíž výroba je technicky velmi náročná jak z hlediska vlastní technologie, tak i nároku na kvalitu. Proto první výrobkové komponenty byly firmou AVT dodávány výrobcům bílé techniky, tj. praček a myček. Další část výrobního sortimentu byla pro stavební průmysl. Jednalo se především o napouštěcí, odtokové, odvzdušňovací hadice a manžety do dveří praček pro firmy Bosch-Siemens, AEG, Whirlpool atd. Pro stavebnictví byly vyráběny pryžové manžety pro spojování kanalizačního potrubí. Veškerá produkce je v té době exportována do SRN, Itálie, Slovinska a Polska. Výroba pro automobilový průmysl byla zahájena až v roce 1997, v témže roce byl vypracován projekt úprav výrobních hal a ostatních ploch podniku tak, aby vyhovoval širšímu spektru výroby, především větší možnosti výroby automobilových komponent. V roce 2000-2001 byly provedeny částečné úpravy výrobního areálu, opravy podlah, opláštění výrobních hal.

V roce 2003 začala firma AVT produkovat již ve větší míře komponenty pro automobilový průmysl a to především jako subdodavatel pro ostatní společnosti WOCO s.r.o. Jednalo se především o gumové pružiny pro uložení převodovky a držák katalyzátoru pro platformu VW Golf 5.

V letech 2004-2005 došlo k dalšímu posílení výrobních kapacit v oblasti vulkanizace gumy, montáže a nanášení polymerů na vkládané plastové a kovové díly. AVT již v těchto letech začíná dodávat do automobilek své výrobky přímo, případně „first tier“ zákazníků (nejsou koneční výrobci automobilů) a zároveň postupně ukončuje výrobu komponentů pro bílou techniku.

Koncem roku 2005 a v roce 2006 se do AVT Drnovice přesídlila výroba automobilových komponent ze sesterské společnosti ve Francii. Jedná se o vulkanizaci a následnou montáž dílů pro uložení převodovky pro platformu VW PQ 35, která přinesla razantní navýšení obratu firmy.

Bohužel v roce 2007 dochází u firmy WOCO GmbH k ekonomickým potížím a majitel firmy, pan Wolf prodává společnost AVT s.r.o. společně s dalšími výrobními závody ve Španělsku, Francii, Rumunsku, Číně, Mexiku, Jihoafrické republice a Brazílii finančním fondům ARQUES. Následně v Drnovicích vzniká nová firma Anvis AVT s.r.o., jejíž výrobní kapacita je opět 100% orientována na automobilový průmysl. V té době firma vyrábí již cca. 70 druhů komponent pro automobilky jako VW, Audi, Škoda, Seat, Mercedes-Benz, Porsche, a BMW.

V polovině roku 2011 následně finanční skupina ARQUES za bouřlivého jednání prodává veškerý podíl firmy Anvis Group GmbH panu Olafu Hahnovi, který se společně s další silnou americkou finanční skupinou v zádech HIG stal novým vlastníkem.

V následujícím roce a půl se pan Hahn snaží prosadit myšlenku štíhlé výroby ve všech výrobních závodech a v polovině roku 2013 prodává veškerý podíl japonské firmě TOKAI, která je součástí portfolia firmy Sumitomo Riko Japan (v roce 2014 slaví 400 let od založení firmy). Tímto spojením vzniká největší firma na světovém trhu zabývající se výrobou gumových anti-vibračních komponent pro automobilový průmysl.

1. dubna 2017 pak dochází k přejmenování celé skupiny na SumiRiko AVS. Anvis AVT se tímto mění na SumiRiko AVS Czech.


dji_0137-pano.jpg