ÚSPORY ENERGIE V SUMIRIKO AVS CZECH S.R.O.

Silence. The most natural type of comfort.

ÚSPORY ENERGIE V SUMIRIKO AVS CZECH S.R.O.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025384
Cílem projektu je dosažení úspory energie a následné úspory emisí CO2. Dalším cílem projektu jsou i finanční a ekonomické přínosy pro žadatele a nájemce.


ba886d9df88f49e58a33cb85fc4c65bd-0001.jpg