Významné aspekty životního prostředí

Silence. The most natural type of comfort.

Významné aspekty životního prostředí

Stanovili jsme si dva významné environmentální aspekty:

  • Omezení výskytu aspektu vzniku emisí na hale H4 používáním účinnějších filtrů
  • Omezení vzniku aspektu úniku oleje ze strojů nákupem nových strojů, opravou starých strojů

V rámci zavedeného Systému managementu životního prostředí máme ve společnosti SumiRiko AVS Czech s.r.o., identifikovány dopady svých činností na životní prostředí (tzv. environmentální aspekty podle normy ISO 14001) formou Registru environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou pravidelně hodnoceny z hlediska jejich závažnosti, a ty nejvýznamnější jsou řešeny prioritně formou stanovení cílů a programů pro zlepšení na příslušný rok.