Ochrana a bezpečnost dat

Silence. The most natural type of comfort.

Ochrana a bezpečnost dat. Dle ISO 27001

Řízení a ochrana informací je jednou z našich hlavních úkolů při plnění našich cílů a úkolů. Proto identifikujeme informace jako základní hodnotu hlavních obchodních operací společnosti SumiRiko AVS Czech, která je reprezentována výzkumem a vývojem v oblasti automobilového průmyslu. K ochraně těchto obchodních operací a příslušných informací se snažíme vybudovat, průběžně zlepšovat a udržovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s nejnovějšími verzemi zásad a postupů ISO 27001 a SumiRiko AVS Group, které jsou pro nás závazné.

  Název souboru Typ souboru
pdf sumiriko-avs-czech-isms-politika.pdf pdf