Montáž

Silence. The most natural type of comfort.

Montáž. Neustálé inovace

V naší firmě se v současné době nachází kolem 25 ti montážní automatů a poloautomatů. S vývojem výrobků přichází i vývoj montážních zařízení.


  • Neustálý vývoj montážních zařízení
  • Zlepšování pracovních podmínek
  • Zvyšování kvality výroby kontroly i samotných výrobků
Montážní robot