Úspory energie v SumiRiko AVS Czech s.r.o.

Silence. The most natural type of comfort.

Úspory energie v SumiRiko AVS Czech s.r.o.

Společnost SumiRiko AVS Czech s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.04.01/01/22_006/0000977 „Úsporná opatření v areálu firmy SumiRiko AVS Czech s.r.o., Drnovice“.

Řešený projekt je zaměřen na realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů žadatele, tj. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti v podnikatelském sektoru.

Na operaci je poskytována finanční podpora od EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


eu-energie.jpg