Úspory energie v SumiRiko AVS Czech s.r.o., Drnovice

Silence. The most natural type of comfort.

Úspory energie v SumiRiko AVS Czech s.r.o., Drnovice

Dnešním dnem jsme ve firmě spustili nový projekt s názvem „Úspory energie v SumiRiko AVS Czech s.r.o., Drnovice“ č. j. MPO 619040/21/61500 . Jeho cílem je úspora energie, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zlepšování životního prostředí, zejména snižováním emisí CO2 v ovzduší. S projektem jsme v roce 2021 zažádali o dotaci v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva Úspory energie VI.

Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření v objektu areálu v Drnovicích.

Úspory energie budou realizovány zateplením jihovýchodní stěny administrativní budovy. Bude provedeno zateplení minerální vatou. Dále se jedná o výměnu kompresoru na výrobu stlačeného vzduchu. Po zateplení bude provedeno vyregulování otopné soustavy podle nové potřeby vytápění.

Projekt bude realizován v roce 2022, jeho ukončení je naplánováno na 30.9.2022.

obrazek1.png