Technologické centrum SumiRiko Czech

Silence. The most natural type of comfort.

Technologické centrum SumiRiko Czech

Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Seznam pořízených technologií z projektu: Vstřikovací lis - plast (160t), Vstřikovací lis - plast (220t), Zdvihací zařízení, Vstřikovací lis - pryž (400t), RPA 2000, SW - sken 3D výkresů, Počítačová optimalizace vulkanizace, Profilometr, Servolis


page1.jpg