SumiRiko AVS Czech podpořil školu v Drnovicích

Silence. The most natural type of comfort.

SumiRiko AVS Czech podpořil školu v Drnovicích. Nákupem nové projekční techniky.

Vedení firmy se rozhodlo věnovat dataprojektor a projekční plátno na vylepšení a modernizaci výuky. „Podpora vzdělávání patři k prioritám naší společnosti. Jsme rádi, že naše dary přispívají ke zlepšení vybavenosti škol, zkvalitnění výuky, a tím ke zvyšování zájmu žáků o vzdělávání," uvedl Martin Janíček, zástupce firmy SumiRiko AVS Czech s.r.o.

skola1.jpg