Případová studie:

Silence. The most natural type of comfort.

Případová studie: . Základní sken odhalil ve společnosti SumiRiko AVS Czech finanční úspory 1,96 milionů korun ročně a 313 tun CO2 ročně

Japonská firma SumiRiko AVS Czech se zabývá výrobou pryžových produktů, které dodává do mnoha světových automobilek, jako je VW, AUDI, ŠKODA, BMW, MERCEDES - BENZ a další.

Jak v SumiRiku sami říkají, srdcem firmy je lisovna představující největší zdroj know-how firmy. Lisovna se skládá z 45 vstřikolisů na pryž a 6 vstřikolisů na plast. Součástí výroby jsou i montážní linky.

K Cyrklu jsme se dostali na základě doporučení naší externí firmy Bureau Veritas, která nám doporučila zejména bezplatné webináře v oblasti odpadů. Po účasti nás oslovil pan Vojtěch Pilnáček s nabídkou uspořádat telekonferenci, při které nám blíže představil společnost Cyrkl a nabídl zpracování základního nebo kompletního skenu. My jsme se rozhodli nechat zpracovat základní sken v kombinaci s přístupem na digitální odpadové tržiště.”

Markéta Malinová, SumiRiko

Odpadoví experti našli největší potenciál v kovech a směsném odpadu

Nejvýznamnějším odpadovým tokem jsou kovy, v nichž se také ukrývá největší potenciál úspor díky možné změně odběratele, překlasifikaci odebíraných kovů a kontrole jejich hmotnosti. Abychom hovořili v číslech, SumiRiko zde může uspořit 684,8 tisíc korun.

Další důležitou oblastí je směsný komunální odpad. V tomto případě bude ideálním řešením pro úspory ověřování hmotnosti produkovaných odpadů a zlepšení lepšího třídění a prevence vzniku odpadu. Kombinací zmiňovaného dosáhne SumiRiko až na úspory 631,3 tisíc korun. Nechybí ani optimalizace nakládání s papírem, plasty, dřevem nebo materiálem z otryskávání.

Společnost se následně zaměřila především na odpadní pryž, zejména nezvulkanizovanou syntetickou pryž, která doposud končila na skládce a nepodařilo se najít odběratele, který by ji dál zpracovával. Díky digitálnímu odpadovému tržišti se SumiRiko spojilo s odběratelem z Polska, který pryž využívá k výrobě pryžových komponent do zemědělských strojů. V podniku tak uspořili nejen tím, že odpadové firmě neplatí za uložení na skládku, ale i tím, že polský odběratel pryž odkupuje.

Zajímavé příležitosti byly i v oblasti odpadního plastového materiálu a kartonových krabic. Díky digitálnímu tržišti nás oslovily firmy, ale bohužel požadovaly k odběru větší množství. To nás motivovalo k přehodnocení využití těchto odpadů, z nichž nyní část využíváme interně, jak už kartonové krabice pro zvláštní zásilky mezi sesterskými závody nebo plastové pytle pro potřeby ve výrobě nebo pro potřeby uklízecí firmy.”

Markéta Malinová, SumiRiko

Úspora CO2 dokazuje odpovědnost společnosti vůči životnímu prostředí

Součástí cirkulárních odpadových skenů je i výpočet potenciálně uspořených tun CO2. V případě SumiRiko se jednalo o 313,7 tun CO2. Co si pod tímto číslem představit? Například více než 340 milionů nabití chytrých telefonů nebo roční spotřebu elektřiny pro 517 rodinných domů.

Společnost má teď před sebou velké výzvy. Zaměří se na vysoké množství vznikajících nebezpečných a komunálních odpadů. Právě tyto detailní informace použitelné přímo pro firmu oceňuje. Zároveň by ocenila nejen výpočet úspor CO2, ale množství CO2 před a po uskutečnění navrhovaných opatření.

Materiálové toky společnosti SumiRiko před implementací opatření ze skenu

Zhodnocení společnosti SumiRiko:

Sken nám přinesl očekávané výsledky a naše odpadové hospodářství posunul k většímu využití vznikajících odpadů. Ukázal nám možnosti, které jsou v současné době na trhu odpadů. Zároveň nabízí konkrétní příklady, jak zamezit vzniku odpadů.”

Markéta Malinová, SumiRiko

Zhodnocení společnosti Cyrkl:

„Společnost Sumiriko si nechala zhotovit od Cyrklu Infosken zdarma. Na jeho základě jsme společně identifikovali hlavní potřeby pro zlepšení a následně jsme se dohodli na provedení základního skenu. Prioritní oblastí byla zejména odpadní pryž, která se ve velké míře skládkovala. Prostřednictvím analýzy trhu jsme našli řadu recyklátorů, kteří by pryž chtěli odebírat za ceny kolem 0 Kč k recyklaci. Sken odhalil i řadu dalších potenciálů v kovech, plastech, papíru, rozpouštědlech.

Základní sken proběhl vzdáleně prostřednictvím vyplnění dotazníku, telefonátů a zaslání fotek. V průběhu přibližně týdne bylo vše připraveno. Se společností Sumiriko byla radost pracovat. Díky dobré spolupráci jsme schopní odhalovat zajímavé potenciály v odpadech, ale především je i skutečně realizovat!"

Vojtěch Pilnáček, Cyrkl

U všech společností, se kterými Cyrkl na skenech spolupracoval, byly nalezeny vysoké potenciální úspory jak financí, tak emisního znečištění. Prvním krokem k naplnění principů cirkulárního nakládání s odpady je bezplatný Infosken, na který podnik potřebuje jen několik minut a hlášení pro ISPOP. Je to jednoduché a tým expertů na odpadový management najde zmiňované úspory v každé výrobě.

‐ Cyrkl

20180219_082059.jpg