Anvis AVT podpoří ZŠ Újezd

Silence. The most natural type of comfort.

Anvis AVT podpoří ZŠ Újezd. ​Anvis AVT myslí na budoucnost.

Anvis AVT myslí i na budoucnost proto se snaží podporovat školy v regionu. Další takovou školou bude od nového školního roku i Základní škola a Mateřská škola Újezd. Podpora bude probíhat formou sponzorských darů na vybavení nových i stávajících učeben. Bude se však jednat o vzájemnou spolupráci. Žáci se na oplátku navštíví výrobu Anvisu AVT a něco se o této dynamicky rostoucí firmě dozví.

zs-ujezd.jpg